RSS Feed

Category Archives: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ειδικοί σκοποί από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Α’ γυμνασίου

Με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας μέσα από τα επιλεγμένα κείμενα από το πρωτότυπο ή τη μετάφραση, επιδιώκεται:

η ανάδειξη της σημασίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, η οποία συμπυκνώνεται: στη σημασία που δόθηκε στον άνθρωπο (ανθρωποκεντρισμός), ως άτομο και ως μέλος ενός οργανωμένου συνόλου, και στη συνακόλουθη ολόπλευρη μελέτη του ανθρώπου (ανθρωπογνωσία) ως δρώντος ατόμου και πολίτη,

η κατανόηση του αρχαίου κόσμου, η επικοινωνία με τα πνευματικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματά του και η συνειδητοποίηση της σημασίας των επιτευγμάτων αυτών για την πορεία του πολιτισμού,

η επισήμανση και η αξιολόγηση των διαχρονικών ιδεών και αξιών του ελληνικού πολιτισμού,

η σύνδεση σύγχρονων επιστημονικών κατακτήσεων και επιστημολογικών θεωρήσεων με την ελληνική αρχαιότητα,

η επισήμανση της «ευρωπαϊκής διάστασης» της αρχαιότητας, δηλαδή των επιτευγμάτων της που συνέβαλαν στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά, παράλληλα, και η επισήμανση των οφειλών του αρχαίου ελληνικού κόσμου σε άλλους λαούς (κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου),η μελέτη της αρχαίας γλώσσας ως φορέα της πνευματικής δημιουργίας και η συνειδητοποίηση της αφετηρίας και της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και του εθνικού βίου (με επισήμανση όλων των εξελικτικών φάσεων: επιδράσεων, μεταβολών, αλλαγών και αναμείξεων) και, επομένως, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της πολιτισμικής μας ταυτότητας.

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος υπηρετείται με δύο κύριες διαδικασίες, την ερμηνεία κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (από μετάφραση και από το πρωτότυπο) και τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, οι οποίες επιδιώκουν σαφώς διακρινόμενους ειδικότερους σκοπούς.

Εισαγωγή στο Προσφυγικό Ζήτημα των αρχών του 20ου αιώνα

Πρoστατευμένο: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με κωδικό. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό σας παρακάτω:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ «ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ» ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ(Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ)

από την Ειρήνη Πατσή, Φιλόλογο Α.Π.Θ.

Κεφ. 74

1.Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω: διάλειμμα, βλήμα, γέννηση, εμπρησμός, παραλαβή.

2.Γίγνεται, νικᾷ, ἦσαν: να γίνει γραμματική αναγνώριση και χρονική αντικατάσταση των τύπων.

3.Πλήθει, φύσιν, χρήματα, ἐμπόρων: να γραφούν οι λέξεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

4.Να βρεθούν και να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

Κεφ. 75

1.Ποιησαμένους, νομίζειν, ξυμπέμψειν: να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων.

2.Ἒλαβε, ἐπέτυχον, ἀποπεμφθῶσι: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων.

3.Ξυμβάσεως, ἀνδρί, προφάσεις, ὁπλίτας: να γραφεί η ίδια πτώση στον άλλον αριθμό.

4.Ἧσσον, ἐλάσσους: να γραφούν τα παραθετικά στην πτώση που βρίσκονται.

Κεφ. 76-77

1.ἰδόντες, ἐπέπλει, ἦρχε: να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων.

2.Λιμένι, πόλιν, ναυσί, νῆσον, ἠπείρων: να γραφούν οι αντίστοιχες πτώσεις στον άλλον αριθμό.

Κεφ. 78

1.Περιέπλεον, γνόντες, ἐποιοῦντο: να γίνει χρονικά αντικατάσταση των τύπων.

2. Ἐπειρῶντο, ἐτελεύτα: να κλιθούν στο χρόνο που βρίσκονται.

Κεφ. 79-80

1.Ναυμαχίᾳ, φόβῳ, ἀκρωτήριον, ἀγρούς, νύκτα, στάσιν: να γραφεί η ίδια πτώση στον άλλον αριθμό.

2.Ἀναλάβωσιν, ἀνηγάγοντο: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων.

3.Ἒπεισαν, προσδεχόμενοι, ᾖσαν: να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων.

4.Να αναγνωριστεί συντακτικώς η παρακάτω πρόταση: «ὃπως σωθήσεται ἡ πόλις».

Κεφ. 81

1.Τάχος, χρήματι, πατέρες, παίδα, οἲκου, ἰσθμόν, νεῶν: να γραφεί η ίδια πτώση στον άλλον αριθμό.

2.Ὀφθῶσιν, ἢγαγον, ἐπείσθησαν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων.

3.Αἰσθόμενοι, λαβόντων, ἑώρων: να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων.

Ενδεικτικά sos βάσει ημερολογιακών αναφορών για το θέμα της Έκθεσης(2013)

Ενδεικτικά θα μπορούσαν να προταθούν για το θέμα της Έκθεσης τα εξής θέματα:

Τηλεπικοινωνίες

Πληροφόρηση

Διαδύκτιο

                                                                          Οικογένεια                                                                              Μουσεία

Φορείς κοινωνικοποιήσης                                                          Τέχνη

Μητέρα                                                                   Πολιτισμός

Αλληλεγγύη                                                       Πολιτιστική ανάπτυξη

Ευρώπη                                                        Κάπνισμα

Παγκοσμιοποιήση                                           Αλκοολισμός

Εθνικισμός                                                          Εθισμός-ουσίες

Ελεύθερος Τύπος                                                                  Μη κυβερνητικές ομάδες

Εργασία                                                        Περιβάλλον

Εργασιακά Δικαιώματα                                      Οικολογία

Παιδική Εργασία                                            Ανθρώπινα Δικαιώματα

Παιδικά Δικαιώματα

 

Η αξιολόγηση αυτή προέκυψε από τις παγκόσμια αφιερωματικές ημέρες. Παρωχημένος τρόπος σκέψης, αλλά τα θέματα τα περυσινά είχαν αυτή την λογική. Η περυσινή εξέταση συνέπεσε με την μέρα Μουσείων, οπότε και το θέμα γυρόφερνε…

Θα ήθελα πάντως να δω και αν θα τολμήσουν να θέσουν επι τάπητος τα καυτά θέματα, ρατσισμός και παιδεία!

 

Σε όποια περίπτωση, Καλή Επιτυχία!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΘΕΜΕΛΗ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

με θέμα

Τι σημαίνει για σένα Η αναζήτηση του Νίκου Θέμελη; Εκφράσου ελεύθερα…

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, κατόπιν αιτήματος πολλών ενδιαφερόμενων, παρατείνουν την διάρκεια του πανελλήνιου μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού που διοργανώνουν με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου του Νίκου Θέμελη Η αναζήτηση. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το έργο τους ταχυδρομικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013.

 

Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Τι σημαίνει για σένα Η αναζήτηση του Νίκου Θέμελη; Εκφράσου ελεύθερα…». Στόχος, η δημιουργική επαφή των εφήβων με ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου, όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας, οι οποίοι, με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου, θα δημιουργήσουν πρωτότυπο λογοτεχνικό έργο. Το έργο αυτό μπορεί να είναι πεζό, ποιητικό ή θεατρικό.

 

Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές και δεκτά γίνονται τα έργα που θα υποβάλλονται ταχυδρομικά ως τις 28 Φεβρουαρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τους: Ευάγγελο Μαυρουδή, συγγραφέα, Θανάση Μήνα, υπεύθυνο ελληνικής λογοτεχνίας των εκδόσεων Κέδρος, Δημήτρη Σωτάκη, συγγραφέα.

 

Θα βραβευτούν τα τρία καλύτερα έργα ανεξαρτήτως μορφής. Επίσης, θα απονεμηθεί ένα ειδικό βραβείο συμμετοχής στο σχολείο με τους περισσότερους διαγωνιζόμενους μαθητές.

 

1ο Βραβείο: βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 500€
2ο Βραβείο: βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 350€
3ο Βραβείο: βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 200€
Ειδικό Βραβείο Συμμετοχής σε σχολείο: βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 500€

 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού και οι όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.kedros.gr.

 

 

 

 

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Tέλη του 19ου – αρχές του 20ού αιώνα: το γύρισμα του αιώνα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία.Η αναζήτηση είναι ένα μυθιστόρημα που περιγράφει τη διαδικασία αυτού του κοινωνικού μετασχηματισμού.

Έξι διαφορετικά πρόσωπα, χαρακτηριστικοί τύποι της ελληνικής κοινωνίας της εποχής εκείνης (ο αστός, ο έμπορος, ο δάσκαλος, ο αρχιμάστορας κ.ο.κ.), αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία. Μέσα από τη σύνθεση των επιμέρους ιστοριών, ξεδιπλώνεται η περιπετειώδης ζωή του κεντρικού ήρωα Νικολή-εφέντη και η σχέση του με τους αφηγητές. Σχέσεις εξουσίας και δεσμοί καταπίεσης, αλλά και σχέσεις φιλίας και έρωτα, ελευθερίας και δημιουργίας.

Το μυθιστόρημα εκκινεί από  τα Ζαγοροχώρια και εν συνεχεία η δράση μεταφέρεται διαδοχικά στη Λέσβο, στη Σμύρνη, για να καταλήξει στην Κωνσταντινούπολη∙ περιοχές που είτε τροφοδότησαν την ελληνική διασπορά είτε αποτέλεσαν ισχυρά οικονομικά κέντρα της Ομογένειας. Μέσα από τους έξι διαφορετικούς αφηγητές, χαρακτηριστικούς τύπους της ελληνικής κοινωνίας της εποχής εκείνης, στις σελίδες του μυθιστορήματος αποτυπώνονται (με σπάνια πραγματολογική λεπτομέρεια)  η λαογραφία αυτών των περιοχών, οι κατά τόπους αντιλήψεις και νοοτροπίες, το ιστορικό πλαίσιο μιας εποχής κρίσιμης για τα Βαλκάνια. Σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία, με τα ελληνοτουρκικά και το γενικότερο Ανατολικό Ζήτημα σε πλήρη εξέλιξη, τίθενται οι βάσεις για την είσοδο του νεαρού ακόμα ελληνικού κράτους στο διεθνές πλαίσιο και για την εκβιομηχάνιση της χώρας. Ωστόσο, επιβιώνουν ακόμα δίπολα: παράδοση-νεωτερικότητα, αγροτικός κόσμος-αστική τάξη, απομόνωση-κοσμοπολιτισμός, διεθνισμός-μεγαλοϊδεατισμός,  Ανατολή-Δύση.

Τα ζητήματα που θίγει ο Νίκος Θέμελης στην Αναζήτηση παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα αν εντοπίσει κανείς τις αναλογίες με τη σύγχρονη πραγματικότητα: ο σημερινός κόσμος βρίσκεται ομοίως σε διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού. Η οικονομική και πολιτισμική παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική επανάσταση επιφέρουν εντυπωσιακές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις. Οι αποστάσεις –κυριολεκτικά και μεταφορικά– ολοένα και μικραίνουν, συγχρόνως όμως παρατηρείται έξαρση του εθνικιστικού και θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Υπερδυνάμεις παραπαίουν και νέες υπερδυνάμεις αναδύονται, και, σ’ αυτό τον κόσμο που αλλάζει, η Ελλάδα αναζητά εκ νέου τη θέση της στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η αναζήτηση είναι ένα μυθιστόρημα πλούσιο σε εικόνες, χαρακτήρες, ιδέες, που πιστεύουμε ότι θα δώσει τροφή για σκέψη και έμπνευση για δημιουργία στους σημερινούς νέους.

 

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

 

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου, όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας, οι οποίοι, με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου, θα δημιουργήσουν πρωτότυπο λογοτεχνικό έργο: πεζό, ποιητικό ή θεατρικό.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα έργο.
 3. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές.
 4. Όσον αφορά στις ομαδικές συμμετοχές, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε ομάδα.
 5. Διευκρινίζεται ότι κάθε ομαδική συμμετοχή θα θεωρηθεί σαν έναν διαγωνιζόμενος και σε περίπτωση βράβευσης το έπαθλο θα είναι ένα για όλα τα μέλη της ομάδας.
 6. Έγκυρα θα θεωρηθούν τα έργα που υποβάλλονται ταχυδρομικά έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Εκδόσεις Κέδρος, Γ. Γενναδίου 3, 106 78 Αθήνα, με την ένδειξη: για το Μαθητικό Διαγωνισμό. Κάθε έργο πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής και να υποβάλλεται πληκτρολογημένο, σε τρία (3) όμοια αντίτυπα.
  1. Όσον αφορά στις ομαδικές συμμετοχές, κάθε ομάδα θα ορίσει έναν υπεύθυνο ομάδας ο οποίος θα υποβάλει το έργο, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και το σχολείο όλων των υπόλοιπων μελών της ομάδας στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης συμμετοχής.
  2. Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.kedros.gr
  3. Η αιτιολόγηση της αξιολόγησης της κριτικής επιτροπής για τα έργα που δεν θα προκριθούν δεν είναι ανακοινώσιμη.
  4. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.kedros.gr στις 10 Μαΐου 2013.
  5. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.
  6. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή το Μάιο του 2013.
  7. Τα βραβεία αντιστοιχούν σε: βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 500€ (1ο βραβείο), βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 350€ (2ο βραβείο), βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 200€ (3ο βραβείο), βιβλία των εκδόσεων Κέδρος αξίας 500€ (ειδικό βραβείο συμμετοχής στο σχολείο με τους περισσότερους συμμετέχοντες μαθητές). Η επιλογή των βιβλίων θα γίνει από τους νικητές.
  8. Οι Εκδόσεις Κέδρος διατηρούν το δικαίωμα ανάρτησης των έργων που θα διακριθούν στην ιστοσελίδα www.kedros.gr και στις σελίδες των εκδόσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (ενδεικτικά: facebook, twitter) για μη κερδοσκοπική χρήση, με την υποχρέωση αναφοράς του ονόματος του δημιουργού.
  9.  Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

της Ειρήνης Πάτση, Φιλόλογου Α.Π.Θ

 

 

 

 1. 1.        ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

 

Α)    ἐδικαιούμην                      ἐωρώμην                    ἡγούμην

ἐδικαιοῦ                            ἐωρῶ                          ἡγοῦ

ἐδικαιοῦτο                         ἐωρᾶτο                       ἡγεῖτο

ἐδικαιούμεθα                    ἐωρώμεθα                   ἡγούμεθα

ἐδικαιοῦσθε                      ἐωρᾶσθε                      ἡγεῖσθε

ἐδικαιοῦντο                       ἐωρῶντο                     ἡγοῦντο

 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

   

_                                _                               _

 

δικαιοῦ                        ὁρῶ                          ἡγοῦ

δικαιούσθω                 ὁράσθω                    ἡγείσθω

_                                _                               _

δικαιοῦσθε                  ὁρᾶσθε                     ἡγεῖσθε

δικαιούσθων ή            ὁράσθων ή                ἡγείσθων ή

δικαιούσθωσαν           ὁράσθωσαν               ἡγείσθωσαν

 

Β)     ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

 

ἐσιώπων                          ἐφρόνουν                   ἐζημίουν

ἐσιώπας                           ἐφρόνεις                     ἐζημίους

ἐσιώπα                             ἐφρόνει                      ἐζημίου

ἐσιωπῶμεν                      ἐφρονοῦμεν                ἐζημιοῦμεν

ἐσιωπᾶτε                         ἐφρονεῖτε                    ἐζημιοῦτε

ἐσιώπων                          ἐφρόνουν                    ἐζη

 

 

       ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  

   

_                                 _                                   _

σιώπα                          φρόνει                        ζημίου

σιωπάτω                      φρονείτω                    ζημιούτω

             

σιωπᾶτε                       φρονεῖτε                     ζημιοῦτε

σιωπώντων                  φρονούντων               ζημιούντων

 

 

 

 1. 2.        ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

     δουλῶν               δουλοῦσα              δουλοῦν

δουλοῦντος         δουλούσης            δουλοῦντος

δουλοῦντι           δουλούσῃ              δουλοῦντι

δουλοῦντα          δουλοῦσαν            δουλοῦν

δουλῶν               δουλοῦσα              δουλοῦν

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

     δουλοῦντες          δουλοῦσαι            δουλοῦντα

δουλούντων         δουλουσῶν          δουλούντων

δουλοῦσι             δουλούσαις           δουλοῦσι

δουλοῦντας          δουλούσας           δουλοῦντα

δουλοῦντες          δουλοῦσαι            δουλοῦντα

 

 

 1. 3.        ΕΓΚΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α) ΟΡΙΣΤΙΚΗ         : λυπεῖται

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ : λυπῆται

EYKTIKH          : λυποῖτο

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ: λυπείσθω

 

Β)ΟΡΙΣΤΙΚΗ           : ποιεῖς                         ὁρᾶτε         ἑναντιοῖ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ    : ποιῇς                          ὁρᾶτε         ἑναντιοῖ

ΕΥΚΤΙΚΗ             : ποιοῖς ή ποιοίης         ὁρῷτε        ἑναντιοῖ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ   : ποίει                          ὁρᾶτε         ἑναντιούτω

 

 

4.     ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ                                    ΜΕΤΟΧΕΣ

 

Α) τελευτᾶν                                                  τελευτῶν-ῶσα-ῶν

ὑμνεῖν                                                      ὑμνῶν-οῦσα-οῦν

ζηλοῦν                                                     ζηλῶν-οῦσα-οῦν

 

Β)  ὁρᾶσθαι                                                   ὁρώμενος-μένη-μενον

κατηγορεῖσθαι                                         κατηγορούμενος-μένη-μενον

φανεροῦσθαι                                           φανερούμενος-μένη-μενον

 

 

 1.   ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

 

Α) λυποῦν: μετοχή ενεστώτα, ονομαστικής ενικού, ουδετέρου γένους, ενεργητικής φωνής του «λυπέω-ῶ»

Β) καταφρονήσῃς: β’ ενικό πρόσωπο Υποτακτικής ενεστώτα, ενεργητικής φωνής του «καταφρονέω-ῶ»

εὑτυχῶν: μετοχή ενεστώτα, ονομαστικής ενικού, αρσενικού γένους, ενεργητικής φωνής του «εὑτυχέω-ῶ»

Γ) τοῖς φρονοῦσι: μετοχή ενεστώτα, δοτικής πληθυντικού, αρσενικού γένους, ενεργητικής φωνής του «φρονέω-ῶ»

συμμαχεῖ: γ’ ενικό πρόσωπο Οριστικής ενεστώτα, ενεργητικής φωνής του «συμμαχέω-ῶ»

 

 

    6. – τιμᾶσθε: β’ πληθυντικό Προστακτικής ενεστώτα, μέσης φωνής του «τιμάω-ῶ»

                        ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: ἐτιμῶμην-ῶ-ᾶτο-ώμεθα-ᾶσθε-ῶντο

– ἐώρων: α’ ενικό Οριστικής παρατατικού, ενεργητικής φωνής του «ὁράω-ῶ»

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: ἐώρων-ας-α-ῶμεν-ᾶτε-ων

 

– κληρούτω: γ’ ενικό Προστακτικής ενεστώτα, ενεργητικής φωνής του «κληρόω-ῶ»

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: ἐκλήρουν-ους-ου-οῦμεν-οῦτε-ουν

– ἀξιούμεθα: α’ πληθυντικό Οριστικής ενεστώτα, μέσης φωνής του «ἀξιόομαι-οῦμαι»

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: ἠξιούμην-οῦ-οῦτο-ούμεθα-οῦσθε-οῦντο

 

– οἰκεῖν: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής του «οἰκέω-ῶ»

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: ᾤκουν-εις-ει-οῦμεν-εῖτε-ουν

 

– ἡγῶμαι: α’ ενικό Υποτακτικής ενεστώτα μέσης φωνής του «ἡγέομαι-οῦμαι»

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: ἡγούμην-οῦ-εῖτο-εῖσθε-οῦντο

 

–          εὑδοκιμοῖ: γ’ ενικό Ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του «εὑδοκιμέω-ῶ»

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: ηὐδοκίμουν-εις-ει-οῦμεν-εῖτε-ουν

 

 

 

 1. Α)      ἑπαινοῦμεν

Β) ἠπικαλεῖτο

Γ) βοηθεῖν

 

 

8.  πειρῶσι- προσδοκῷς- φρονεῖτε- φρονεῖσθαι- δηλοῦμεν- ἐβίου

 

 

 

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: